logo Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w SzczecinieCiekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
Kadra TŁiMC
Nauczyciele Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

Bekas Maurycy BE

                uruchamianie i konfigurowanie sieci komutacyjnych

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                podstawy teleinformatyki

                testowanie i dokumentowanie aplikacji

                wykonanie i utrzymanie transmisyjnych sieci rozległych

                wykonywanie sieci komputerowych oraz administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Biskupski Wojciech BW

                administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

                instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i urządzeń sieci lokalnych

                podstawy teleinformatyki

                wykonanie i utrzymanie transmisyjnych sieci rozległych

                wykonywanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu

Borawski Robert RB

                r. informatyka

Brodowska Julia JB

                obróbka i publikacja obrazu

                rejestracja obrazu

Chajda Beata CB

                chemia

Choma Arkadiusz CA

                projektowanie i administrowanie bazami danych

                r. informatyka

                programowanie obiektowe

Dulęba Artur DA

                programowanie aplikacji desktopowych

                programowanie aplikacji mobilnych

Gogolewski Marek MG

                podstawy teleinformatyki

                wykonywanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu

Gozdek Maciej GZ

                administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

                administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                wykonywanie projektów multimedialnych

                wykonywanie sieci komputerowych oraz administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Górniak Stanisław GÓ

                wykonywanie sieci komputerowych oraz administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Górska Anna GA

                wychowanie do życia w rodzinie

Górski Lech GL

                informatyka

                projektowanie oprogramowania

Jachno Dariusz DJ

                wychowanie fizyczne

Klimasiński Bartosz KL

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                obróbka i publikacja obrazu

                podstawy fotografii

                przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

                rejestracja obrazu

                rejestrowanie obrazu

Klusak Jarosław KJ

                religia

Kokoszyński Marek KK

                matematyka

                matematyka rozszerzona

Kopka Elżbieta KP

                biologia

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                wychowanie fizyczne

Kosińska-Lampka Patrycja KO

                język angielski

Kulczewska Małgorzata KM

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                język niemiecki

Kwiatkowski Marcin KW

                podstawy fotografii

                przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

                rejestrowanie obrazu

Laskowska Anita AL

                filozofia

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                język polski

Laskowska Justyna JL

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                język polski

Lipski Paweł PL

                podstawy teleinformatyki

                projektowanie stron internetowych

                wykonywanie i publikacja projektów graficznych i multimedialnych

Łagodzki Artur ŁA

                edukacja dla bezpieczeństwa

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                wychowanie fizyczne

Łój Tomasz TŁ

                obróbka i publikacja obrazu

                podstawy fotografii

Majchrzak Robert RM

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                obróbka i publikacja obrazu

                przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

Makowska-Krzywniak Angelika MA

                biologia

Małkowska Małgorzata MM

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                język angielski

                język angielski rozszerzony

                język obcy zawodowy

Marcyniuk Agnieszka AP

                biologia

                chemia

                fizyka rozszerzony

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                matematyka

Matusiewicz Agnieszka AM

                język niemiecki

Matuszak Krzysztof MT

                uruchamianie i konfigurowanie sieci komutacyjnych

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                podstawy informatyki

                projektowanie oprogramowania

                testowanie i dokumentowanie aplikacji

                uruchamianie i konfigurowanie sieci komutacyjnych

                wykonywanie i publikacja projektów graficznych i multimedialnych

                wykonywanie sieci komputerowych oraz administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Mizerska-Starzak Magda MI

                język angielski

                język angielski rozszerzony

                język obcy zawodowy

Myśliwy Jerzy JM

                informatyka

Osesik-Wójt Agnieszka AO

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                język angielski

Pachlowski Jerzy JP

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                historia

Pietruszka Zbigniew ZP

                programowanie aplikacji internetowych

                programowanie zaawansowanych aplikacji webowych

                projektowanie i administrowanie bazami danych

                projektowanie stron internetowych

Skóra Lidia SL

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                matematyka

Skóra Tadeusz TS

                bezpieczeństwo i higiena pracy

Słomski Adam AS

                rejestracja obrazu

                rejestrowanie obrazu

Snopek-Juszczak Illona SN

                fizyka

                fizyka rozszerzony

Stelmach-Tyszko Krystyna ST

                doradztwo zawodowe

                geografia

                geografia rozszerzony

                podstawy przedsiębiorczości

Stolarczuk Bartosz BS

                programowanie aplikacji internetowych

Szczęsna-Hajdas Izabela SI

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                język angielski

                język obcy zawodowy

Szewczyk Mirosław MS

                godziny do dyspozycji wychowawcy

                wychowanie fizyczne

Świszcz Ewa EŚ

                podstawy przedsiębiorczości

Tyczkowska Joanna JT

                historia i społeczeństwo

Witkowski Adam AW

                język niemiecki

Wójcik Elżbieta EW

                biblioteka

Wójcikowska Ilona IW

                język angielski rozszerzony

Zielecka Romana RZ

                przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

                wykonywanie i publikacja projektów graficznych i multimedialnych

Zielecki Tomasz TZ

                administrowanie i eksploatacja sieci rozległych

                instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i urządzeń sieci lokalnych

                wykonywanie sieci komputerowych oraz administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Żegliński Grzegorz ŻE

                wykonanie i utrzymanie transmisyjnych sieci rozległych


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2022-09-29 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039