logo Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   GALERIA   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w SzczecinieCiekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
Historia naszej szkoły

60 lat temu, w budynku Poczty nr 2 usamodzielniło się Liceum Pocztowo-Telekomunikacyjne. Po 4 latach zostało przemianowane na Technikum Łączności i Zasadniczą Szkołę Łączności. W 1976 r. został utworzony Zespół Szkół Łączności..... Tak zaczyna się historia szkoły, której skrót przedstawiają kolejne karty tego biuletynu.

Ale historia to nie tylko daty i wydarzenia związane z tworzeniem kolejnych oddziałów, specjalności i nowych zawodów oraz najnowocześniejszych pracowni. Nawet tak znaczące wydarzenie jak zmiana siedziby z ulicy Dworcowej na ulicę Ku Słońcu pozostanie zapisane tylko na kartkach. Prawdziwą historię szkoły tworzą jednak ludzie z nią związani; od dyrektorów, których wizje i działania zapewniały najwyższy poziom kształcenia i wyposażenia, poprzez wicedyrektorów, kierowników, nauczycieli i pracowników, dla których Zespół Szkół Łączności był zawsze czymś więcej niż tylko miejscem pracy. To dzięki ich zaangażowaniu szkoła od 60 lat wielokrotnie udowodniła, że jest placówką nowoczesną, wyprzedzającą zmiany.

Historię szkoły tworzą także jej przyjaciele, firmy i instytucje włączające się w kształcenie i wychowanie młodzieży. Firmy zapewniając stały dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych, umożliwiają kształcenie dostosowane do stale zmieniającego się rynku. Instytucje wzbogacają proces wychowawczy, zapewniając bezpieczeństwo i rozwój w różnych dziedzinach. Ale najważniejsza historia pozostaje zapisana w sercach jej uczniów i absolwentów. Historia pełna wspomnień: sukcesów, ciężkiej pracy, zabawy, wspólnych działań, niepowtarzalnego klimatu i miłości.

Niech 60-lecie Zespołu Szkół Łączności będzie okazją do podzielenia się własnym kawałkiem tej historii, spotkania z wychowawcami, nauczycielami, a przede wszystkim przyjaciółmi ze szkolnej ławy.

Niech przyszłe pokolenia Łącznościowców pamiętając o pięknej tradycji, zapiszą następne karty kolejnymi sukcesami...

Bartosz Stolarczuk


Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2024-06-12 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039