logo Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   GALERIA   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w SzczecinieCiekawe zdjęcia z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie

ikona doc  Do pobrania kalendarium zawierające najważniejsze wydarzenia w wersji pdf
-> zobacz wszystkie lata <-
KALENDARIUM W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM

 04.09.23 r. (Pn) 900 
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 05.09.23 r. (Wt) 
 29.09.23 r. (Pt)
  Praktyki zawodowe klas IV Ta/b/f
 10.09.23 r. (Nd) 
  Wyniki egzaminów poprawkowych maturalnych
 11.09.23 r. (Pn) 1700 
  Zebrania z rodzicami (więcej)
 11.09.23 r. (Pn) 1800 
  Walne zebranie Rady Rodziców przy TŁiMC
 13.09.23 r. (Śr) 
  Rada pedagogiczna
 14.09.23 r. (Cz) 
  Kiermasz używanych podręczników szkolnych
 25.09.23 r. (Pn) 
 29.09.23 r. (Pt)
  Europejski Tydzień Sportu
 26.09.23 r. (Wt) 
  Wybory do Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin
 29.09.23 r. (Pt) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnych (klasy piąte)
 02.10.23 r. (Pn) 
 27.10.23 r. (Pt)
  Praktyki zawodowe klasy IVg
Dziś imieniny obchodzą:
Edwin, Franciszek, Konrad, Konrada, Manfred, Manfreda, Rozalia,
W dniu dzisiejszym nie zostało nic zaplanowane. Życzymy miłego dnia.
 09.10.23 r. (Pn) 
 13.10.23 r. (Pt)
  Tydzień Łącznościowca
 11.10.23 r. (Śr) 
  Pijawki TŁiMC oddają krew
 13.10.23 r. (Pt) 
  Dzień Edukacji Narodowej
 01.11.23 r. (Śr) 
  Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć
 10.11.23 r. (Pt) 
  Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
 16.11.23 r. (Cz) 
  Technikum i co dalej?
 20.11.23 r. (Pn) 1700 
  Spotkania śródokresowe z rodzicami – konsultacje nauczycielskie
 11.12.23 r. (Pn) 
  Pijawki TŁiMC oddają krew
 22.12.23 r. (Pt) 
  Zakończenie klasyfikacji za pierwsze półrocze
 22.12.23 r. (Pt) 
  Wigilie klasowe. Jasełka
 23.12.23 r. (So) 
 01.01.24 r. (Pn)
  Zimowa przerwa świąteczna
 03.01.24 r. (Śr) 1630 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 08.01.24 r. (Pn) 1700 
  Zebrania z rodzicami - podsumowanie wyników nauczania za pierwsze półrocze
 09.01.24 r. (Wt) 
 20.01.24 r. (So)
  Etap praktyczny egzaminu zawodowego (Formuła 2019)
 10.01.24 r. (Śr) 
  Analityczna rada pedagogiczna
 15.01.24 r. (Pn) 
 28.01.24 r. (Nd)
  Ferie zimowe
 07.02.24 r. (Śr) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin zawodowy (sesja letnia)
 13.02.24 r. (Wt) 
  Pijawki TŁiMC oddają krew
 19.02.24 r. (Pn) 
 23.02.24 r. (Pt)
  Tydzień Języków Obcych
 26.02.24 r. (Pn) 
 22.03.24 r. (Pt)
  Praktyki zawodowe klas III Ta/c
 04.03.24 r. (Pn) 
 06.03.24 r. (Śr)
  Rekolekcje wielkopostne
 21.03.24 r. (Cz) 
  Dzień Otwarty TŁiMC
 21.03.24 r. (Cz) 
  Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej – XIV edycja
 22.03.24 r. (Pt) 
  Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas maturalnych o przewidywanych dla nich ocenach końcowych
 25.03.24 r. (Pn) 
  Zebrania śródokresowe
 27.03.24 r. (Śr) 
  Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego (sesja zimowa)
 28.03.24 r. (Cz) 
 02.04.24 r. (Wt)
  Wiosenna przerwa świąteczna
 01.04.24 r. (Pn) 
 03.05.24 r. (Pt)
  Praktyki zawodowe klas III Tb/f
 03.04.24 r. (Śr) 
 30.04.24 r. (Wt)
  Wernisaż prac uczniów TŁiMC
 08.04.24 r. (Pn) 
  Dzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
 08.04.24 r. (Pn) 
  Termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa 2024)
 12.04.24 r. (Pt) 
  Uroczystości związane z nadaniem sztandaru szkole
 12.04.24 r. (Pt) 
  Pijawki TŁiMC oddają krew
 19.04.24 r. (Pt) 
  Zakończenie klasyfikacji dla klas maturalnych
 22.04.24 r. (Pn) 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas maturalnych
 25.04.24 r. (Cz) 
  Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX w Poznaniu
 26.04.24 r. (Pt) 1300 
  Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły i nagród dla klas maturalnych
 01.05.24 r. (Śr) 
 03.05.24 r. (Pt)
  WEEKEND MAJOWY
 02.05.24 r. (Cz) 
  Dzień Flagi
 02.05.24 r. (Cz) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 06.05.24 r. (Pn) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 07.05.24 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 07.05.24 r. (Wt) 900 
  Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – PP
 08.05.24 r. (Śr) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 08.05.24 r. (Śr) 900 
  Pisemny egzamin maturalny z matematyki – PP
 09.05.24 r. (Cz) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 09.05.24 r. (Cz) 900 
  Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – PP
 09.05.24 r. (Cz) 1400 
  Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego, fr., ros., hiszp., wł. – PP
 10.05.24 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 10.05.24 r. (Pt) 
 24.05.24 r. (Pt)
  Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów dodatkowych - według harmonogramu OKE
 11.05.24 r. (So) 
 25.05.24 r. (So)
  USTNE egzaminy maturalne z języka polskiego i języków obcych (oprócz 12, 17, 18 i 19 maja 2024 r.)
 13.05.24 r. (Pn) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 13.05.24 r. (Pn) 900 
  Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – PR
 17.05.24 r. (Pt) 
  Ostateczny termin powiadomienia uczniów pozostałych klas o przewidywanych dla nich ocenach końcowych i rocznych /dot. wszystkich nauczycieli/
 20.05.24 r. (Pn) 
  Zebrania z rodzicami - ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych dla uczniów ocenach końcowych i rocznych
 24.05.24 r. (Pt) 
  Przekazanie szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów, którzy ukończą szkołę dn. 24.04.2024 r.
 30.05.24 r. (Cz) 
 02.06.24 r. (Nd)
  WEEKEND MAJOWO - CZERWCOWY
 31.05.24 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 03.06.24 r. (Pn) 
 19.06.24 r. (Śr)
  Etap praktyczny egzaminu zawodowego (Formuła 2019)
 04.06.24 r. (Wt) 
  Etap pisemny egzaminu zawodowego (Formuła 2019)
 04.06.24 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 13.06.24 r. (Cz) 
  Pijawki TŁiMC oddają krew
 13.06.24 r. (Cz) 
  Pijawki TŁiMC oddają krew
 14.06.24 r. (Pt) 
  Zakończenie klasyfikacji
 14.06.24 r. (Pt) 
  Najpóźniej do godziny 1200 uczniowie lub rodzice mogą złożyć w sekretariacie szkoły podania do dyrektora szkoły z prośbą o egzamin poprawkowy
 17.06.24 r. (Pn) 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 21.06.24 r. (Pt) 900 
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023
 22.06.24 r. (So) 
 31.08.24 r. (So)
  Ferie letnie
 09.07.24 r. (Wt) 
  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
 20.08.24 r. (Wt) 
  Egzamin poprawkowy maturalny – część pisemna
 21.08.24 r. (Śr) 
  Egzamin poprawkowy maturalny – część ustna (język polski, języki obce)
 30.08.24 r. (Pt) 
  Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego (sesja letnia)
 10.09.24 r. (Wt) 
  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego
 15.09.24 r. (Nd) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin zawodowy (sesja zimowa)
-> powrót do strony głównej <-

KALENDARIUM Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE

DNI WOLNE
 01.11.23 r. (Śr)     Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć
 23.12.23 r. (So)    01.01.24 r. (Pn)  Zimowa przerwa świąteczna
 15.01.24 r. (Pn)    28.01.24 r. (Nd)  Ferie zimowe
 28.03.24 r. (Cz)    02.04.24 r. (Wt)  Wiosenna przerwa świąteczna
 01.05.24 r. (Śr)    03.05.24 r. (Pt)  WEEKEND MAJOWY
 02.05.24 r. (Cz)     Dzień Flagi
 02.05.24 r. (Cz)     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 06.05.24 r. (Pn)     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 07.05.24 r. (Wt)     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 08.05.24 r. (Śr)     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 09.05.24 r. (Cz)     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 10.05.24 r. (Pt)     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 13.05.24 r. (Pn)     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 30.05.24 r. (Cz)    02.06.24 r. (Nd)  WEEKEND MAJOWO - CZERWCOWY
 31.05.24 r. (Pt)     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 04.06.24 r. (Wt)     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 22.06.24 r. (So)    31.08.24 r. (So)  Ferie letnie

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI
 04.09.23 r. (Pn) 900     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 09.10.23 r. (Pn)    13.10.23 r. (Pt)  Tydzień Łącznościowca
 13.10.23 r. (Pt)     Dzień Edukacji Narodowej
 16.11.23 r. (Cz)     Technikum i co dalej?
 22.12.23 r. (Pt)     Wigilie klasowe. Jasełka
 19.02.24 r. (Pn)    23.02.24 r. (Pt)  Tydzień Języków Obcych
 21.03.24 r. (Cz)     Dzień Otwarty TŁiMC
 21.03.24 r. (Cz)     Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej – XIV edycja
 03.04.24 r. (Śr)    30.04.24 r. (Wt)  Wernisaż prac uczniów TŁiMC
 08.04.24 r. (Pn)     Dzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
 12.04.24 r. (Pt)     Uroczystości związane z nadaniem sztandaru szkole
 25.04.24 r. (Cz)     Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX w Poznaniu
 26.04.24 r. (Pt) 1300     Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły i nagród dla klas maturalnych
 21.06.24 r. (Pt) 900     Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

MATURZYŚCI
 10.09.23 r. (Nd)     Wyniki egzaminów poprawkowych maturalnych
 29.09.23 r. (Pt)     Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnych (klasy piąte)
 22.03.24 r. (Pt)     Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas maturalnych o przewidywanych dla nich ocenach końcowych
 19.04.24 r. (Pt)     Zakończenie klasyfikacji dla klas maturalnych
 07.05.24 r. (Wt) 900     Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – PP
 08.05.24 r. (Śr) 900     Pisemny egzamin maturalny z matematyki – PP
 09.05.24 r. (Cz) 900     Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – PP
 09.05.24 r. (Cz) 1400     Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego, fr., ros., hiszp., wł. – PP
 10.05.24 r. (Pt)    24.05.24 r. (Pt)  Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów dodatkowych - według harmonogramu OKE
 11.05.24 r. (So)    25.05.24 r. (So)  USTNE egzaminy maturalne z języka polskiego i języków obcych (oprócz 12, 17, 18 i 19 maja 2024 r.)
 13.05.24 r. (Pn) 900     Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – PR
 09.07.24 r. (Wt)     Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
 20.08.24 r. (Wt)     Egzamin poprawkowy maturalny – część pisemna
 21.08.24 r. (Śr)     Egzamin poprawkowy maturalny – część ustna (język polski, języki obce)
 10.09.24 r. (Wt)     Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

PIJAWKI
 11.10.23 r. (Śr)     Pijawki TŁiMC oddają krew
 11.12.23 r. (Pn)     Pijawki TŁiMC oddają krew
 13.02.24 r. (Wt)     Pijawki TŁiMC oddają krew
 12.04.24 r. (Pt)     Pijawki TŁiMC oddają krew
 13.06.24 r. (Cz)     Pijawki TŁiMC oddają krew
 13.06.24 r. (Cz)     Pijawki TŁiMC oddają krew

PRAKTYKI
 05.09.23 r. (Wt)    29.09.23 r. (Pt)  Praktyki zawodowe klas IV Ta/b/f
 02.10.23 r. (Pn)    27.10.23 r. (Pt)  Praktyki zawodowe klasy IVg
 26.02.24 r. (Pn)    22.03.24 r. (Pt)  Praktyki zawodowe klas III Ta/c
 01.04.24 r. (Pn)    03.05.24 r. (Pt)  Praktyki zawodowe klas III Tb/f

RADA PEDAGOGICZNA
 13.09.23 r. (Śr)     Rada pedagogiczna
 03.01.24 r. (Śr) 1630     Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 10.01.24 r. (Śr)     Analityczna rada pedagogiczna
 22.04.24 r. (Pn)     Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas maturalnych
 17.06.24 r. (Pn)     Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

ZAWODOWCY
 09.01.24 r. (Wt)    20.01.24 r. (So)  Etap praktyczny egzaminu zawodowego (Formuła 2019)
 07.02.24 r. (Śr)     Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin zawodowy (sesja letnia)
 27.03.24 r. (Śr)     Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego (sesja zimowa)
 08.04.24 r. (Pn)     Termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa 2024)
 03.06.24 r. (Pn)    19.06.24 r. (Śr)  Etap praktyczny egzaminu zawodowego (Formuła 2019)
 04.06.24 r. (Wt)     Etap pisemny egzaminu zawodowego (Formuła 2019)
 30.08.24 r. (Pt)     Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego (sesja letnia)
 15.09.24 r. (Nd)     Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin zawodowy (sesja zimowa)

ZEBRANIA Z RODZICAMI
 11.09.23 r. (Pn) 1700    Zebrania z rodzicami (więcej)
 11.09.23 r. (Pn) 1800     Walne zebranie Rady Rodziców przy TŁiMC
 20.11.23 r. (Pn) 1700     Spotkania śródokresowe z rodzicami – konsultacje nauczycielskie
 08.01.24 r. (Pn) 1700     Zebrania z rodzicami - podsumowanie wyników nauczania za pierwsze półrocze
 25.03.24 r. (Pn)     Zebrania śródokresowe
 20.05.24 r. (Pn)     Zebrania z rodzicami - ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych dla uczniów ocenach końcowych i rocznych

-> powrót do strony głównej <-